top of page

ARILAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ PROBİYOTİK YEM – ARICA PROBİYOTİK


ARILAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ PROBİYOTİK YEM – ARICA PROBİYOTİK

ARICA Probiyotik balarılarının bünyesinde bulundurduğu, bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle arı hastalıklarına karşı direnci arttıran probiyotik bakterilerin üretilip sıvı yem formunda arılara verilmesidir.


Bal arılarının bağırsak ve kursaklarından izole edilerek çoğaltılan ve metagenom denilen genetik analizleri yapılan bu probiyotik bakteriler arılara püskürtme yöntemi ile verilmesi amacıyla geliştirilmiş.


Tekniğin Bilinen Durumu

Gezegenimizdeki diğer birçok canlı gibi arıların da kendi mikropları vardır ve bünyelerinde bulunurlar. Bu mikroplar, arıların çevrelerinde meydana gelen çok çalkantılı değişikliklere dayanmalarına yardımcı olur. Mikropları ve arıları ayrı varlıklar olarak değil, tek bir süper organizma olarak düşünmeliyiz.

Arıların zararlılarla ve hastalıklarla savaşmak için kendi doğal mekanizmaları vardır, ancak günümüzde arının çevresi arıların uyum sağlayabileceğinden daha hızlı değişmektedir. Pestisitler, iklim değişikliği, hava kirliliği arıların hayatını her zamankinden daha kısa ve zorlaştırmaktadır. Modern arıcılık da çok zahmetlidir. Arılarımızın gerçek ihtiyaçlarını göz ardı ederek, olabildiğince çok arı ürünü kullanıyoruz.

Bu şartlar altında arıların propolis, apitoksin, hijyenik davranışları ve diğer koruyucu mekanizmaları yeterli değildir ve arılara yardım etmeliyiz.

Arıca Probiyotik’in Amacı ve Kısa Açıklması

ARICA konusu olan “ARILAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ PROBİYOTİK YEM” amacına ulaşabilmesi için ileri teknik genetik analizler yapılmış ve arıların bağışıklık sitemini güçlendiren aşağıda bahsi geçen arıların yaşamsal faaliyetlerine direkt etkisi olan probiyotik bakteriler bal arılarından moleküler biyoloji ve genetik teknikler kullanılarak izole edilmiş ve DNA ekstraksiyonlarında ileri teknik genetik teknikler olan OUT ve Metagenom analizler yapılmıştır. Bu amaçla yola çıkarak yapmış olduğumu iki yılı aşkın araştırmalar sonucu izole ettiğimiz probiyotik bakterilerden oluşan ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ “kötü" mikropların hayatta kalmasını neredeyse imkansız kılar, sadece kovanda değil arıların bünyelerinde de. ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ ‘nin bu hedeflere ulaşmak için kullandığı mekanizmalar şunlardır:

1. "Doğrudan" eylem şekli- rekabetçi mekanizma ve farklı patojenleri etkileyen biyoaktif moleküller.

2. Arıların bağışıklığını geniş ölçüde etkileyerek “dolaylı” etki şekli, direnç ve genel enerji durumu. Ayrıca arıların farklı besinleri ve toksinleri işlemesine yardımcı oluyor. ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ, arı enzimlerinin besinleri sindirmesine ve fermente etmesine yardımcı oluyor. Metabolitleri, sindirim sisteminden bağışıklık sistemine kadar birçok düzeyde arıların hücre fonksiyonlarını iyileştirmektedir.


ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ, tüm doğal organik bileşiklerin bileşiminden dolayı arılar için tamamen güvenlidir. Farklı konsantrasyonlar hiçbir yan etki göstermedi ve ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ konsantre veya suyla herhangi bir seyreltme halinde güvenle kullanabilir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARICA Detaylı Açıklaması:

Probiyotik mikroorganizmalar olan Lactobacillus türü 4 ayrı bakteri alt suşundan oluşmaktadır. Bakterilerin saf olarak elde edilmesi için ileri genetik teknikler kullanılmaktadır ve çok zahmetlidir. İlk önce balarısı “Gut” unda bulunan bakterilerin tesbit edilip izole edilmesi gerekir. Bunun için özel teknikler ile Balarısı “gut” undaki sıvı diseksiyon ve extraksiyon ile alınır. Daha sonra bu sıvı içinde mevcut mikroorganizmaların DNA ekstraksiyonları yapılır. Elde edilen DNA lar amplifikasyon ile çoğaltılır ve ileri genetik metotlarla analiz edilebilecek seviyeye getirilir. Çoğaltılan DNA örnekleri OUT ve Multigenom anlizler ile içindeki mevcut orhanizmalar tespit edilir. Tesbit edilen mikroorganizmalardan balarılarının yaşamsal faaliyetlerinde önemli rol oynayan probiyotik olarak adlandırdığımız bakteriler tesbit edilir. İzole edilen bu bakteriler dah sonra mikrobiyolojik teknikler kullanılarak çoğaltılır ve 1 ml de 10 üzeri 10 seviyesinde bir miktara getirilir. Herbir probiyotik bakteri ayrı ayrı üretilir. Generasyonsal saflıklarının bozulmaması için azami gayret gösterilir. Buluşun konusu olan probiyotiklerin uzun süreli yaşamlarını muhafaza edebilmeleri için karbon kaynağı kullanılır. Yapılan deneyler sonucunda en uygun karbon kaynağı tesbit edilir. Yemin arıda canlılık ve içersinde bulunan dengeyi korumak ve güç kazanmalarını sağlamak , kuluçka oranını arttırıc etkileri oludğu tesbit edilen 16 farklı bitki ekstrakları ile de zenginleştirilmiştir. Formülasyonu ve oranları yapılan canlılık denyleri ile tesbit edimiştir ve raf ömrü denyleri ilede kanıtlanmıştır.

ARILAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ PROBİYOTİK YEM

1. Püskürterek

2. İçme suyuna katarak

3. Şeker şurubuna katarak

4. Arı keklerine katarak

6. Alet hijyeni için


1. Arılarınızı sakinleştirmek için duman (Körük ile fümigasyon) yerine, arılıkta her çalıştığınızda ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ solüsyonu püskürtmek daha iyidir. Bu şekilde aynı anda iki hedefe ulaşırsınız

a. Arılarınızı yan etkiler olmadan doğal bir şekilde yatıştırırsınız.

b. Arı kovanlarınıza iyi mikroplar yayayarsınız.

Püskürtme için çalışma solüsyonu suda % 6 ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ olmalıdır (* su klorsuz olmalıdır, musluk suyu kullanılıyorsa en az 24 saat açık bir kapta bırakın). Gerekirse, daha yüksek ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ yüzdesini özgürce kullanabilirsiniz, özellikle hastalık ortaya çıktığında ilk tedavide mantıklıdır.

Arı kovanının tamamına içeriye püskürtün, arıların üzerine serbestçe püskürtün. Açık kuluçka üzerine püskürtme yaparken lütfen 30 cm'den daha uzak mesafeden püskürtün ve serpmeyi mümkün olan en küçük damlalara ayarlayın çünkü kuluçka sıcaklığının sabit olması gerekir.

Öncelikle kovanın uçuş tahtalarını serpmelisiniz çünkü en “yoğun trafiğe” sahip kısımdır.

Sabit arıcılık yapıyorsanız, en azından arı kovanının tamamına (arı bahçesine yani kovanların etrafına ) sezon başında ve sezon sonunda olmak üzere yılda iki kez en azından ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ püskürtmek en iyisidir.

2. Kullandığınız suluğunuzun türü ne olursa olsun, ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ 'nin % 3 -4'üne kadar sezon boyunca suya koyabilirsiniz.

Bu şekilde arılarınız için iyi su kalitesi sağlarsınız.

3. Şeker şurubuna ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ ni % 3 oranında koyun. Bu şekilde şurup pH'sı balın pH'ına çok benzer. Aynı zamanda uyarıcı ve lezzetlidir. Hastalık durumunda % 6'e çıkın. ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ 'nin % 6'inden fazlası şurubun tadını değiştirebilir ve arılar onu almayı bırakabilir.

ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ, arıların şeker şurubunu daha az enerji tüketimiyle sindirmesine ve arıların enzim sistemini korumasına yardımcı olacaktır. Ayrıca ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ, yüksek şekerle beslendiğinde ortaya çıkan oksidatif stresi azaltacaktır.

ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ normal ve ters şeker şurubunda kullanılabilir.

4. Arı Kekinde ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ % 3 koyun. Bu, arı keki kalitesini arttıracak ve arıların sağlığını iyileştirecektir.

* 3. ve 4. noktalarla ilgili olarak, lütfen ortamın sıcaklığını 38 ° C'nin altında tutun (en iyisi 30 civarında) ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ karıştırın. Daha yüksek sıcaklıklar, ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ 'nin etkinliğini önemli ölçüde azaltabilir.

5. Arı kovanlarıyla çalışırken hijyen çok önemlidir, her kovanda çalıştıktan sonra aletlerinizi sterilize etmek için ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ % 12 solüsyon (suda bekletme veya püskürtme) kullanın. Bu, kötü mikroplar kontak transferi olasılığını önemli ölçüde azaltacaktır.

*Önemli

Ürün doğrudan güneş ışığından korunarak 2 ile 28 ° C arasında saklanmalıdır.

Seyreltilmiş ürün 1-3 gün ara ile kullanılmalıdır.

ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ içeren şurup ve şekerler daha kararlıdır ve ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ olmadan daha uzun süre dayanabilir..


ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ İLE, bir arılıktaki sorunların çoğu için eksiksiz çözüm sunduğunu özgürce söyleyebiliriz.

Etkileyen:

* Sağlık durumu

* Bağışıklık

* Arı kovanı ve arı içi mikrobiyal ortam sindirim sistemi.

* Arıların verimliliği ve arı ürünlerinin kalitesi

Arıcıların tanıklığı ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ 'nin arı kolonilerinin farklı hastalıkları ve koşulları üzerindeki etkisini uzun bir süre boyunca bildirmiştir. Varroa akarını yalnızca ARILAR İÇİN ARICALABS ETKİN ARI PROBİYOTİK uygulayarak tam olarak kontrol edemedik. ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ önleyici kullanımı ile arı kovanınızda mantar, bakteri ve viral hastalıkların oluşumunu çok önemli ölçüde azaltacaksınız.

Chalkbrood hastalığına Ascosphaera apis mantarı neden olur. Mantar, bakıcı arılar tarafından beslendiklerinde bal arısı larvaları tarafından yutulan sporlar üretir. Sporlar bal arısının bağırsağında filizlenir ve nihayetinde larvaların açlıktan ölmesine neden olur.

Deneyimlerimize göre api-teknik protokol karşılanırsa, ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ ile muamele edilmiş kovanlar'da Chalkbrood oluşmaz. ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ ile püskürtme, bir bu mantar hastalığına karşı yüksek koruma yüzdesi sağlar.

Hastalık ortaya çıkarsa tedavi protokolü:

% 6 Şeker şurubu ve % 6 su solüsyonu kullanın (2 haftalık periyotta 6 tedavi). 2-3 günde bir 600 ml şeker şurubunu besleyiciye koyun. Aynı anda püskürtün (ilk kez püskürtme yaptığınızda, klinik belirtilerin yoğunluğuna bağlı olarak ARILAR İÇİN daha yüksek konsantrasyonlarda ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ kullanabilirsiniz). İlk ilaçlama her bir çerçeveye püskürtülerek yapılmalıdır, diğer 4 tanesi ise sadece çerçeve aralarına iyi bir şekilde püskürtülerek yapılabilir. Püskürtme solüsyonuna 2-3 kaşık şeker ekleyin.

* Arıcılara, arı kovanlarını yerden en az 55 cm yukarıda tutmalarını ve altındaki zeminin çimen veya çimlerden arındırılmış olması gerektiğini söyleyin.Nosema, son zamanlarda esas olarak bal arılarını etkileyen bir mantar olarak yeniden sınıflandırılan küçük, tek hücreli bir parazit olan mikrosporidiyendir (Nosema apis ve Nosema cerana). Yetişkin bal arısının en sık görülen ve en yaygın hastalığı olan nosemoza neden olur. Nosema'nın hareketsiz evresi, aşırı sıcaklıklara ve dehidrasyona dirençli, kirlenmiş tarağı dondurarak öldürülemeyen uzun ömürlü bir spordur.

Deneyimlerimize göre, Nosemosis % 85'in üzerinde önlenebilir

Şeker şurubuna ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ ekleyerek ve özellikle yaz sonunda ilaçlayarak vakaların karasal iklime sahip, mevsim değişimli alanlar). Nosemoz oluşumu ile diyette aşırı şeker kullanımı arasında bir bağlantı vardır. Şurup ve şekerlere ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ eklenerek bu problem düşük seviyede tutulabilir.

Nosemosis kışın sonlarında / ilkbaharın başlarında ortaya çıkarsa, arılara yaklaşık % 20 ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ içeren şurup dikkatlice püskürtülmelidir, ancak yalnızca ılık güneşli bir günde.

Burunoz ve diğer birçok arı hastalığı, arıların orta bağırsağından arılara girmektedir. İşlevi nedeniyle organizmanın zayıf noktası burasıdır.

Hipotezimiz, ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ 'nin orta bağırsağın bütünlüğü için en büyük öneme sahip olan peritrofik zarın oluşumunu destekleyerek orta bağırsağın işlevini arttırmasıdır.

Amerikan yavru çürüklüğü (AFB), ölümcül bir arı kuluçka hastalığı olarak kabul edilir. Spor oluşturan bakteri Paenibacillus larvae ssp. Larvalar (daha önce Bacillus larvaları olarak sınıflandırılır) oldukça bulaşıcı bir arı hastalığıdır. Arı kuluçka hastalıkları içinde en yaygın ve yıkıcı olanıdır.

Deneyimlerimize göre ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ, AFL'yi önlemede çok etkilidir. Arı kovanları arasındaki mesafenin bazen 99 metreden az olmasına bakılmaksızın, yakındaki arı kovanlarında meydana gelen ancak ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ ile tedavi edilenlerde olmayan çok sayıda AFL vakası var. Bizim deneyimlerimizden, AFL konsantre ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ ile veya % 55'den fazla su solüsyonu ile tedavi edildiğinde en az 3 kez (her 1-2 günde bir) hastalık belirtilerinin durması ve AFL'nin uzun süre kontrol altında tutulmasıdır. ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ düzenli olarak uygulandığı için (her muayenede ve kovan ile çalışıldığında).

Avrupa yavru çürüklüğü (EFB), Melissococcus plutonius'tan kaynaklanır ve dünya çapında bal arılarında yayılır ve ciddi yavru kaybı ve koloni çökmesine neden olur. Örneğin, İsviçre ve Büyük Britanya'da EFB, uygulanan sıhhi önlemlerin başarısızlığı nedeniyle büyük sorunlar ortaya çıkarmış, bu da M. plutonius'un yayılması sorununu çözme zorunluluğuna yol açmıştır. AFL'den çok daha az ölümcüldür.

ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ ile muamele edilmiş arı kolonileri EFL'den neredeyse tamamen korunmaktadır ve deneyimlerimize göre, EFL oluşumu kolaylıkla önlenebilir, ancak aynı zamanda tedavi edilebilir. Sadece mikrobiyal etkileşim nedeniyle değil, aynı zamanda EFL'nin büyük ölçüde farklı stres faktörleri tarafından desteklenmesi ve ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ 'nin stresörlerin etkisini azalttığı kanıtlanmıştır.

Apis mellifera'nın en zorlu bir paraziti olan Varroa Destructor (yıkıcı), arıcılık için en büyük tehdidi oluşturmaktadır. Yetersiz kontrol programının olmaması nedeniyle, istila edilmiş arı kolonileri 2-3 yıllık bir süre içinde çöker. Akar, ilişkili arı virüsleriyle birlikte, arı kolonilerinin kış aylarında meydana gelen kayıplarının ana nedenlerinden biridir ve arıcılığa yönelik olası en büyük doğrudan tehdittir.

Deneyimlerimize göre, ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ, ticari ürünlerle Varroa'nın standart tedavisine mükemmel bir ektir.

İki yıllık bir sürenin ardından, ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ ile muamele edilmiş koloniler, Varroa istilasında % 41-59 azalma gösterir.

ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ 'nin Varroa üzerindeki doğrudan etkisi şu anda tatmin edici önemli bir seviyede değil. Ancak Varroa'ya karşı güçlü etkiye sahip olacak ARICA BIOTECHNOLOGY ürünleri geliştirmeyi umuyoruz ve üzerinde çalışıyoruz.

Hipotezimiz, etkin arı probiyotiği'nin yağlı protein dokusu oluşumunu destekleyerek Varroa / Virüs bulaşmış arıların hayatta kalmasına yardımcı olduğu ve böylece arının bağışıklık sisteminin bağışıklığına ve işlevine yardımcı olduğu yönündedir.

Deneyimlerimize göre ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ, genel olarak arıların hijyenik davranışını geliştiriyor. ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ ile muamele edilmiş koloniler, kuluçka temizliğinde daha aktiftir (örn. Chalkbrood vakalarında). Bu gerçek Varroa vakalarında da çok önemlidir.

Bir arı kovanı üzerinde her çalıştığımızda arıları püskürtmek için ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ çözümünü kullanmak en iyisidir, böylece arı mikrobiyomunu ve arı kovanındaki iyi mikropları tam olarak destekler.

Yılda en az iki kez, Bahar ve Sonbahar sonlarında, arı kovanının zeminine % 3-6 ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ püskürtmeliyiz.

İlkbaharda ve yaz sonunda (karasal iklimde), şurup içinde, koloni başına en az 2-3 kez 600 ml olmak üzere, ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ % 3 oranında ekleyerek dağıtın.

Hastalıkla ilgili her şüphe veya klinik belirtilerin ortaya çıkması durumunda , ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ ni derhal kullanın.

Arıları farklı bir yere her götürdüğünüzde sıvı arı yemi içinde ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ vererek stresi azaltmalıyız. Bu şekilde sadece stresi azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda arıları o yeri maksimum düzeyde kullanmaları için teşvik ediyoruz. O yerde pestisit varlığından her şüphelendiğimizde az miktarda ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ içeren besleme sıvı arı yemi verilmelidir.

Karasal iklimde ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ uygulaması en çok kış arılarının oluştuğu dönemde önemlidir. Her yeni sezon bu dönemde başlar ve iyi bir kışlama mükemmel bir sezonun temelidir. Varsayımsal olarak ARICA ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ, yağlı protein dokusu oluşumunu etkiler ve oksidatif stresi azaltır, böylece arıların kışın sağlıklı bir şekilde hayatta kalmasına yardımcı olur.

109 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page