top of page

acerca-da

bizim haqqımızda

Biz kimik?

Biz Türk Bioloqlar Dərnəyinin İqtisadi Müəssisəsiyik; Muğlanın Gülağzı kəndində qurulmuşdur.
Bizim İstehsalat Obyektimiz
Tire Küçük Sanayi Sitesindəki obyektimizdə ən müasir istehsal yolumuzla istehsal edirik. Eyni zamanda məhsullar üçün soyuducu anbarlarımız var.
İstehsal mərhələlərimiz
Ula-Tire bölgəsindən toplanan orqanik məhsullar alma suyu və ya üzüm suyu ilə şirinləşdirilərək son formasını alır.
Muğla Texnoparkında və Ege Universiteti Texnoparkında qurulan müəssisələrimizdə istehsal olunan probiotiklər məhsullarımızda istifadə olunur. 
Tübitak dəstəkli layihələrimiz davam edir.

Çatdırılma və Qaytarma Şərtləri

İstehlakçı HÜQUQLARI - LƏĞV ALMA - LƏĞV QAYTARMA ŞƏRTLƏRİ

 

ÜMUMİ:

1. Əgər istifadə etdiyiniz internet saytı vasitəsilə elektron qaydada sifariş versəniz, sizə təqdim olunan ilkin məlumat formasını və məsafədən satış müqaviləsini qəbul etmiş sayılırsınız.

2. Alıcılar, aldıqları məhsulun satışı və çatdırılması ilə bağlı 6502 saylı İstehlakçının Müdafiəsi Qanununun və Məsafəli Müqavilələr haqqında Əsasnamənin (RG: 27.11.2014/29188) və digər qüvvədə olan qanunların müddəalarına tabedirlər. . 

3. Məhsulun daşınma xərcləri olan göndərmə xərcləri alıcılar tərəfindən ödəniləcək.

4. Qanuni 30 gündən çox olmamaq şərti ilə alınmış hər bir məhsul.  Alıcının göstərdiyi ünvanda şəxs və/və ya təşkilata çatdırılır. Bu müddət ərzində məhsul təhvil verilmədikdə,  Alıcılar müqaviləni ləğv edə bilərlər. 

5. Alınan məhsul tam həcmdə və sifarişdə göstərilən keyfiyyətlərə uyğun və varsa, zəmanət sertifikatı, istifadəçi təlimatı kimi sənədlərlə birlikdə təhvil verilməlidir. 

6. Alınan məhsulu satmaq mümkün olmadıqda, satıcı bu vəziyyəti öyrəndikdən sonra 3 gün müddətində alıcıya yazılı məlumat verməlidir. Ümumi qiymət 14 gün ərzində Alıcıya qaytarılmalıdır.  

 

ALINAN MƏHSULUN QİYMƏTİ ÖDƏNİLMƏSƏ: 

7. Alıcı satın aldığı məhsulun qiymətini ödəmədikdə və ya bank qeydlərində onu ləğv edərsə, Satıcının məhsulu çatdırmaq öhdəliyi başa çatır.

 

KREDİT KARTINDAN İCAZƏSİZ İSTİFADƏ İLƏ EDİLƏN ALIŞVERİŞ: 

8. Məhsul təhvil verildikdən sonra alıcının ödəniş etdiyi kredit kartından səlahiyyətsiz şəxslər tərəfindən ədalətsiz istifadə edildiyi və satılan məhsulun qiymətinin müvafiq bank və ya maliyyə qurumu tərəfindən Satıcıya ödənilmədiyi müəyyən edildikdə, Alıcı 3 gün müddətində müqaviləyə əsasən məhsulun çatdırılma dəyərini SATICIYA ödəyəcək.SATICIYA qaytarılmalıdır.  

 

MƏHSUL MÜDAFİƏSİZ SƏBƏBƏLƏRƏ GÖRƏ VAXT İÇİNDƏ TƏQDİM EDİLƏ BİLMƏSƏSƏ: 

9. Satıcının qabaqcadan görə bilmədiyi və məhsulun vaxtında çatdırılması mümkün olmayan fors-major hallar baş verərsə, bu barədə Alıcıya məlumat verilir. Alıcı sifarişin ləğv edilməsini, məhsulun oxşar məhsulla dəyişdirilməsini və ya maneə aradan qaldırılana qədər çatdırılmanın gecikdirilməsini tələb edə bilər. Alıcı sifarişi ləğv edərsə; Əgər ödənişi nağd şəkildə həyata keçiribsə, bu haqq ləğv edildiyi gündən 14 gün ərzində ona nağd şəkildə ödənilir. Əgər alıcı ödənişi kredit kartı ilə edibsə və onu ləğv edibsə, bu ləğvdən sonra 14 gün ərzində məhsulun qiyməti banka qaytarılacaq, lakin bankın 2-3 həftə ərzində alıcının hesabına köçürməsi mümkündür.  

 

ALICININ MƏHSULU YOXLAMAĞA ÖZƏMLİLİYİ: 

10. Alıcı müqavilə bağladığı malları/xidmətləri qəbul etməzdən əvvəl yoxlayacaq; əyilmiş, qırılmış, cırıq qablaşdırma və s. zədələnmiş və qüsurlu mallar/xidmətlər yük şirkətindən alınmayacaq. Alınan mallar/xidmətlər zədələnməmiş və bütöv hesab edilir. ALICI malları/xidmətləri çatdırıldıqdan sonra diqqətlə qorumalıdır. Əgər geri götürmə hüququndan istifadə ediləcəksə, mal/xidmətlərdən istifadə edilməməlidir. Faktura məhsulla birlikdə geri qaytarılmalıdır.

 

LƏĞMƏ HÜQUQU:

11. ALICI; Aldığı məhsulun özünə və ya göstərdiyi ünvan üzrə şəxs/quruma təhvil verildiyi tarixdən 14 (on dörd) gün müddətində heç bir hüquqi və cinayət məsuliyyəti daşımadan maldan imtina edərək müqavilədən imtina etmək hüququndan istifadə edə və heç bir səbəb göstərmədən, aşağıdakı əlaqə məlumatları vasitəsilə SATICIYA məlumat vermək şərti ilə.

 

12. SATICININ CAĞMA HÜQUQU HAQQINDA XƏBƏRDARLIQ EDİLMƏLİ ƏLAQƏ MƏLUMATI:

ŞİRKƏT : TÜRK BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİ MÜŞƏKİLİ

ADI/ÜST: İHSAN SOYTEMİZ

ÜNVAN: Tire Yeni Kiçik Sənaye Sitesi, Karaca Ali 35900 Tire/İzmir

E-MAİL: tbd@turkiyebiologlardernegi.net

TEL: 0-5528720848 

FAKS:

 

LƏĞMƏ HÜQUQUNUN MÜDDƏTİ:

13. Alıcı, əgər o, xidməti almışsa  Əgər belədirsə, bu 14 günlük müddət müqavilənin imzalandığı gündən başlayır. İstehlakçının razılığı ilə xidmətin yerinə yetirilməsinə başlanılan xidmət müqavilələrində geri götürmə hüququnun müddəti bitənə qədər geri çəkilmə hüququ həyata keçirilə bilməz. 

14. Çıxarma hüququndan istifadə nəticəsində yaranan xərclər SATICIYA məxsusdur.

15. Geri götürmə hüququnun həyata keçirilməsi üçün 14 (on dörd) gün müddətində SATICIYA sifarişli poçt, faks və ya elektron poçt vasitəsilə yazılı bildiriş verilməli və məhsuldan SATICI nın müddəaları çərçivəsində istifadə edilməməlidir. bu müqavilə ilə tənzimlənən "Çıxarma hüququnun həyata keçirilməsi mümkün olmayan məhsullar".  

 

LƏĞMƏ HÜQUQUNDAN İSTİFADƏ: 

16.3. şəxsə və ya ALICIya təhvil verilmiş məhsulun fakturası, (Qaytarılacaq məhsulun qaimə-fakturası korporativdirsə, geri qaytarılarkən qurum tərəfindən verilən geri qaytarma fakturası ilə birlikdə göndərilməlidir. Fakturaları adından verilən sifariş geri qaytarılır. QAYTA FAKURASI verilmədikcə qurumların işləri tamamlana bilməz.)

17. Qaytarma forması, Qaytarılacaq məhsullar qutusu, qablaşdırması və varsa standart aksessuarları ilə birlikdə tam və zədələnməmiş şəkildə çatdırılmalıdır.

 

QAYTARMA ŞƏRTLƏRİ:

18. SATICI, geri çəkilmə bildirişini aldığı gündən ən geci 10 gün müddətində ümumi qiyməti və ALICINI borc altına qoyan sənədləri ALICIya qaytarmağa, 20 gün ərzində isə malı geri qaytarmağa borcludur.

19. ALICInın təqsiri üzündən malın dəyərində azalma baş verdikdə və ya geri qaytarılması qeyri-mümkün olarsa, ALICI ALICInın təqsiri hesabına SATICInın itkilərini ödəməyə borcludur. Bununla belə, ALICI geri götürmə hüququ müddətində malların və ya məhsulların lazımi qaydada istifadəsi nəticəsində baş verən dəyişikliklərə və korlanmalara görə məsuliyyət daşımır. 

20. Çıxarma hüququnun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar SATICI tərəfindən müəyyən edilmiş kampaniya limitindən aşağı düşməsi halında, kampaniya çərçivəsində istifadə edilən endirim məbləği ləğv edilir.

 

LƏĞMƏ HÜQUQU İLƏ İSTİFADƏ EDİLMƏYƏN MƏHSULLAR: 

21. ALICInın istəyinə və ya açıq-aydın şəxsi ehtiyaclarına uyğun hazırlanmış və geri qaytarılması üçün uyğun olmayan alt paltarları, çimərlik paltarları və bikini altları, makiyaj materialları, birdəfəlik istifadə olunan məhsullar, tez xarab olmaq təhlükəsi olan və ya istifadə müddəti bitmək ehtimalı olan mallar , çatdırıldıqdan sonra qablaşdırması ALICI tərəfindən açıldıqda sağlamlıq və gigiyena baxımından geri qaytarılması üçün uyğun olmayan ALICI Məhsulları, çatdırıldıqdan sonra digər məhsullarla qarışan və təbiətinə görə ayrıla bilməyən məhsullar, dövri nəşrlərə aid mallar Abunə müqaviləsi ilə təqdim olunanlar istisna olmaqla, qəzet və jurnallar kimi, Qaydaya əsasən, göstərilən xidmətlərin və ya dərhal istehlakçıya təhvil verilmiş qeyri-maddi malların, o cümlədən audio və ya video yazıların, kitabların, rəqəmsal məzmunun dərhal geri qaytarılması mümkün deyil. , proqram proqramları, məlumatların qeydə alınması və saxlanması cihazları, kompüter istehlak materialları, əgər paket ALICI tərəfindən açılıbsa. ir. Bundan əlavə, geri götürmə hüququnun müddəti bitməmişdən əvvəl, Əsasnaməyə uyğun olaraq, istehlakçının razılığı ilə başlanmış xidmətlərlə bağlı geri götürmə hüququndan istifadə etmək mümkün deyil.

22. Kosmetika və fərdi qulluq vasitələri, alt paltarı məhsulları, çimərlik geyimləri, bikinilər, kitablar, kopyalana bilən proqram və proqramlar, DVD, VCD, CD və kasetlər və dəftərxana ləvazimatları (toner, kartric, lent və s.), açılmamış, yoxlanılmamış geri qaytarılmaq üçün paketlər geri qaytarıla bilər. , onlar bütöv və istifadə edilməmiş olmalıdır.  

 

TƏXİRİLƏNMƏN VƏ HÜQUQİ NƏTİCƏLƏR İŞİ

23. ALICI ödənişi emal edir  Kart sahibi kredit kartı ilə etdiyi işdə borcunu yerinə yetirmədiyi təqdirdə, bankla aralarında bağlanmış kredit kartı müqaviləsi çərçivəsində faizləri ödəyəcəyini və banka məsuliyyət daşıyacağını qəbul edir, bəyan edir və öhdəlik götürür. Bu halda müvafiq bank qanuni tədbir görə bilər; ALICIdan yaranacaq xərcləri və vəkillik haqlarını tələb edə bilər və hər bir halda ALICI borcuna görə borcunu ödəmədiyi halda, ALICI, gecikmiş icraya görə SATICInın çəkdiyi zərər və zərəri ödəyəcəyini qəbul edir. borcun.  

 

ÖDƏNİŞ VƏ ÇATDIRILMA

24. Siz istənilən ............, ........., bank hesablarımıza (TL) Bank köçürməsi və ya EFT (Elektron Fond Köçürmə) edə bilərsiniz.

25. Saytımızdakı kredit kartlarınızla hər növ kredit kartları üçün onlayn tək ödəmə və ya onlayn taksit imkanlarından yararlana bilərsiniz. Onlayn ödənişlərinizdə, sifarişinizin sonunda məbləğ kredit kartınızdan çıxarılacaq.

Üzvlük Müqaviləsi

Zəhmət olmasa saytımıza üzv olmazdan əvvəl aşağıdakı müqaviləni diqqətlə oxuyun.

1. Tərəflər

a) www.karadutcu.com internet saytının fəaliyyətini həyata keçirən Duatepe Mah. Küçük Sanayii Sitesi (E) Blok 3.Bina No:10/17 Tire/İzmir Türk Bioloqlar Dərnəyi İktisadi İşletmesi Toprak Mahsülleri Tic. (bundan sonra TÜRKİYƏ BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİ MÜŞƏKİBƏSİ).

b) www.karadutcu.com internet saytının üzvü olan internet istifadəçisi (“Üzv”)

2. Müqavilənin mövzusu

Bu Müqavilənin mövzusu TÜRKİYƏ BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİYYƏT MÜƏSİSƏSİ-nə məxsus olan www.karadutcu.com internet saytından üzvdən istifadə şərtlərini müəyyən etməkdir.

3. Tərəflərin hüquq və vəzifələri

3.1. Üzv www.karadutcu.com internet saytına üzv olarkən təqdim etdiyi şəxsi və digər məlumatların qanun qarşısında doğru olduğunu, TÜRKİYƏ BİOLOQLAR DƏRƏKƏSİ İQTİSADİYYAT İQTİSADİYYAT İQTİSADİYYƏTİ tərəfindən dəymiş bütün zərərləri dərhal və operativ şəkildə ödəyəcəyini bəyan və öhdəsinə götürür. Bu məlumatın yalan olması ilə əlaqədar MÜƏSSİSƏ.

3.2. Üzv TÜRKİYƏ BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİYYƏT MÜSİQİYASI tərəfindən ona verilən şifrəni başqa şəxs və ya təşkilatlara verə bilməz, üzvün sözügedən paroldan istifadə hüququ özünə məxsusdur. Bu səbəblə, TÜRKİYƏ BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİ MÜƏSSİSƏSİ, bu cür icazəsiz istifadədən irəli gələn hər cür təzminat və digər iddiaları, TÜRKİYƏ BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİYYAT İQTİSADİYYƏTİNİN bütün məsuliyyəti ilə irəli sürə biləcəyi bütün iddia və tələblərə qarşı tələb etmək hüququnu özündə saxlayır. yaranmaq.

3.3. Üzv www.karadutcu.com internet saytından istifadə edərkən hüquqi qaydaların müddəalarına əməl etməyi və onları pozmamağı əvvəldən qəbul edir və öhdəsinə götürür. Əks halda, yarana biləcək bütün hüquqi və cəza öhdəlikləri üzvi tamamilə və müstəsna olaraq bağlayacaqdır.

3.4. Üzv www.karadutcu.com internet saytından ictimai asayişi pozan, ictimai əxlaqı pozan, başqalarını narahat edən və incidən, qeyri-qanuni məqsədlə, başqalarının əqli və müəlliflik hüquqlarını pozan heç bir şəkildə istifadə edə bilməz. Bundan əlavə, üzv başqalarının xidmətlərdən istifadəsinə mane olan və ya çətinləşdirən fəaliyyətlərlə (spam, viruslar, troyan atları və s.) və əməliyyatlarla məşğul ola bilməz.

3.5. www.karadutcu.com saytında üzvlərin ifadə etdiyi, yazdığı və istifadə etdiyi fikir və düşüncələr tamamilə üzvlərin şəxsi fikirləridir və rəy sahibini bağlayır. Bu fikir və düşüncələrin TÜRKİYƏ BİOLOQLAR DERNEĞİNİN İQTİSADİYYAT MÜŞƏKİLİ ilə heç bir marağı və əlaqəsi yoxdur. TÜRKİYƏ BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİYYAT MÜŞAKİBƏSİ üzvün ifadə etdiyi fikir və mülahizələrdən ötəri üzvün vura biləcəyi zərərlər və üçüncü şəxslərin ifadə etdiyi fikir və mülahizələrdən ötəri üzvün vura biləcəyi zərərlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

3.6. TÜRKİYƏ BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİ MÜŞAKİBƏSİ üzv məlumatlarının icazəsiz oxunmasına və üzv proqram və məlumatlara vurulan hər hansı zərərə görə məsuliyyət daşımayacaq. Üzv, www.karadutcu.com internet saytından istifadə nəticəsində dəyəcəyi hər hansı bir zərərə görə TÜRKİYƏ BİOLOQLAR DƏRƏKMƏSİ İQTİSADİ MÜƏSSİSƏSİNDƏN təzminat tələb etməməyə əvvəlcədən razılıq vermişdir.

3.7. Üzv icazəsiz digər internet istifadəçilərinin proqram və məlumatlarına daxil olmamağa və ya istifadə etməməyə razılaşır. Əks halda bundan irəli gələn hüquqi və cəza məsuliyyəti tamamilə üzvə aid olacaq.

3.8. Bu üzvlük müqaviləsində sadalanan maddələrdən birini və ya bir neçəsini pozan üzv bu pozuntuya görə cinayət və qanuni müstəvidə şəxsən məsuliyyət daşıyır və TÜRKİYƏ BİOLOQLAR DERNEĞİ İQTİSADİYYAT MÜƏSSİSƏSİNİ bu pozuntuların hüquqi və cəza nəticələrindən azad saxlayacaq. Bundan əlavə; Bu pozuntuya görə iş hüquq müstəvisinə keçərsə, TÜRKİYE BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİYYAT MÜŞAKİBƏSİ üzvlük müqaviləsinə əməl etmədiyinə görə üzvə qarşı təzminat tələb etmək hüququnu özündə saxlayır.

3.9. TÜRKİYE BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİYYAT MÜŞƏKİLLƏRİ hər zaman birtərəfli qaydada üzvün üzvlüyünü silmək və lazım gəldikdə müştərinin fayllarını, sənədlərini və məlumatlarını silmək hüququna malikdir. Üzv bu qənaəti əvvəlcədən qəbul edir. Bu işdə TÜRKİYƏ BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİYYAT MÜŞAKİBƏSİ heç bir məsuliyyət daşımır.

3.10. www.karadutcu.com internet saytının proqram təminatı və dizaynı TÜRKİYƏ BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİ MÜŞAKİYƏTİNİN mülkiyyətidir və onlarla bağlı müəllif hüquqları və/yaxud digər əqli mülkiyyət hüquqları müvafiq qanunlarla qorunur və onlardan istifadə oluna, əldə edilə və ya dəyişdirilə bilməz. icazəsiz üzv. Bu veb-saytda qeyd olunan digər şirkətlər və onların məhsulları onların sahiblərinin ticarət nişanlarıdır və həmçinin əqli mülkiyyət hüquqları ilə qorunur.

3.11. www.karadutcu.com internet saytının təkmilləşdirilməsi və inkişafı üçün TÜRKİYƏ BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİ MÜƏSİSƏTLƏRİ tərəfindən istifadə edilən İnternet xidmət provayderinin adı və İnternet Protokolu (İP) ünvanı və/və ya qanuni tənzimləmələr çərçivəsində sayta daxil olmaq, sayta daxil olduğu tarix və vaxt, sayta daxil olduğu vaxt Sayta birbaşa keçid təmin edən veb saytın səhifələri və İnternet ünvanı kimi bəzi məlumatlar toplana bilər.

 

3.12. TÜRKİYƏ BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİ MÜƏSİSƏSİ, üzvün şəxsi məlumatları qanuni bir öhdəlik olaraq tələb edildikdə və ya (a) qanuni tələblərə uyğun hərəkət etmək və ya TÜRKİYƏ BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİYYƏT MÜƏSSİSƏSİ-nə bildirilmiş məhkəmə prosedurlarına riayət etmək; (b) TÜRKİYE BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİ MÜŞƏKİLİ və TÜRKİYƏ BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİ MÜŞƏKİYYƏSİ internet saytı ailənin hüquqlarını və əmlakını qorumaq və müdafiə etmək üçün vicdanla inandığı zaman məlumatı açıqlaya bilər.

3.13. TÜRKİYƏ BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİ MÜŞƏKİLLƏRİNİN internet saytının virus və buna bənzər proqram təminatının olmaması üçün tədbirlər görülmüşdür. Bundan əlavə, son təhlükəsizliyi təmin etmək üçün istifadəçi özünün virusdan qorunma sistemini təmin etməli və lazımi mühafizəni təmin etməlidir. Bu çərçivədə üzv TÜRKİYE BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİYYƏT MÜƏSSİSƏSİNİN internet saytına daxil olaraq, öz proqram və əməliyyat sistemlərində baş verə biləcək bütün səhvlərə və onların birbaşa və ya dolayı nəticələrinə görə məsuliyyət daşıdığını qəbul etmiş sayılır.

3.14. TÜRKİYE BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİ MÜŞƏKİLİ istənilən vaxt saytın məzmununu dəyişdirmək, istifadəçilərə təqdim olunan hər hansı xidməti dəyişdirmək və ya ləğv etmək və ya TÜRKİYƏ BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİYYƏT MÜŞKİBƏSİ internet saytında qeydiyyatdan keçmiş istifadəçi məlumatlarını və məlumatları silmək hüququnu özündə saxlayır.

3.15. TÜRKİYE BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİYYAT MÜŞƏKİYYƏSİ hər hansı formada və ya formada əvvəlcədən xəbərdarlıq və/yaxud xəbərdarlıq etmədən üzvlük müqaviləsinin şərtlərini istənilən vaxt dəyişdirə, yeniləyə və ya ləğv edə bilər. Dəyişdirilmiş, yenilənmiş və ya ləğv edilmiş hər hansı müddəa dərc edildiyi tarixdə bütün üzvlər üçün etibarlı olacaqdır.

3.16. Tərəflər HUMK-un 287-ci maddəsinə uyğun olaraq TÜRKİYƏ BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİ MÜƏSİSƏTİNƏ aid bütün kompüter qeydlərinin yeganə və müstəsna sübut kimi götürüləcəyini və qeyd olunan qeydlərin sübut müqaviləsi olduğunu qəbul edir və bəyan edirlər.

3.17. TÜRKİYƏ BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİ MÜƏSİSƏTLƏRİ, bu üzvlük müqaviləsinə uyğun olaraq, üzvlərinin qeydiyyatdan keçmiş e-poçt ünvanlarına bildiriş e-poçtları və mobil telefonlarına məlumat SMS göndərmək səlahiyyətinə malikdir. telefon.

4. Müqavilənin ləğvi

Bu müqavilə üzv üzvlüyünü ləğv edənə qədər və ya üzvlük TÜRKİYƏ BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİYYAT MÜƏSSİSƏSİ tərəfindən ləğv edilənə qədər qüvvədə qalacaqdır. TÜRKİYƏ BİOLOQLAR BİRLİYİ İQTİSADİYYƏT MÜƏSSİSƏSİ, üzv üzvlük müqaviləsinin hər hansı müddəasını pozduğu halda, üzvlüyün üzvlüyünü ləğv edərək müqaviləni birtərəfli qaydada ləğv edə bilər.

5. Mübahisələrin həlli

Bu müqavilə ilə bağlı mübahisələrdə MUĞLA Məhkəmələri və İcra Büroları səlahiyyətlidir.

6. İcra

Üzvlük qeydiyyatı üzvün üzvlük müqaviləsindəki bütün maddələri oxuması və üzvlük müqaviləsindəki maddələri qəbul etməsi deməkdir. Bu Müqavilə üzvün üzvlük zamanı bağlanmış və qarşılıqlı qüvvəyə minmişdir.

1. TƏRƏFLƏR
Bu Müqavilə aşağıda göstərilən şərtlər daxilində aşağıdakı tərəflər tərəfindən təsdiq edilmişdir.
 
A.'ALICI'; (bundan sonra müqavilədə "ALICI" adlandırılacaq)
B. 'SATICI' ; (bundan sonra müqavilədə "SATICI" adlandırılacaq)


Bu müqaviləni qəbul etməklə ALICI əvvəlcədən qəbul edir ki, müqavilənin predmeti sifarişi təsdiq edərsə, sifarişin qiymətini və əgər varsa, göndərmə haqqı və vergi kimi əlavə rüsumları ödəmək öhdəliyi altında olacaq. bu məsələ ilə bağlı məlumatlandırıldığını bildirib.
2. TƏYİFLƏR
Bu müqavilənin tətbiqi və təfsirində aşağıda yazılan şərtlər onlara qarşı yazılı izahatları ifadə etməlidir.
NAZİR: Gömrük və Ticarət Naziri,
NAZİRLİK: Gömrük və Ticarət
  nazirlik,
QANUN: 6502 saylı İstehlakçının Hüquqlarının Müdafiəsi Qanunu,
TƏNZİMLƏMƏ: Məsafəli Müqavilələr Qaydası (OG:27.11.2014/29188)
XİDMƏT: Bir haqq və ya fayda müqabilində edilən və ya edilməsi vəd edilən malların tədarükündən başqa hər hansı istehlakçı əməliyyatının predmeti,
SATICI: Kommersiya və ya peşə fəaliyyəti çərçivəsində istehlakçıya mal təklif edən və ya təchizatçının adından və ya onun adından fəaliyyət göstərən şirkət,
ALICI: Kommersiya və ya qeyri-peşəkar məqsədlər üçün mal və ya xidmətdən əldə edən, istifadə edən və ya ondan faydalanan fiziki və ya hüquqi şəxs,
SAYT: SATICININ internet saytı,
SİFARİŞ VERƏN ŞƏXS: SATICInın internet saytı vasitəsilə mal və ya xidmət tələb edən fiziki və ya hüquqi şəxs,
TƏRƏFLƏR: SATICI və ALICI,
MÜQAVİLƏ: SATICI ilə ALICI arasında bağlanmış bu müqavilə,
MALLAR: Alış-veriş predmeti olan daşınar mallara və elektron mühitdə istifadə üçün hazırlanmış proqram təminatı, səs, görüntü və oxşar qeyri-maddi mallara aiddir.
3. MÖVZU
Bu Müqavilə keyfiyyəti və satış qiyməti olan məhsulun satışı və çatdırılması ilə bağlı 6502 saylı İstehlakçının Hüquqlarının Müdafiəsi haqqında Qanunun və Məsafəli Müqavilələr haqqında Əsasnamənin müddəalarına uyğun olaraq tərəflərin hüquq və vəzifələrini tənzimləyir. aşağıda göstərilmişdir ki, ALICI SATICInın internet saytı vasitəsilə elektron qaydada sifariş etmişdir.
Saytda qeyd olunan və elan edilən qiymətlər satış qiymətləridir. Reklam edilən qiymətlər və vədlər yenilənənə və dəyişdirilənə qədər etibarlıdır. Müəyyən müddət üçün elan edilən qiymətlər göstərilən müddətin sonuna qədər etibarlıdır.
4. SATICI MƏLUMATI
başlıq
Ünvan: Duatepe Mah. Kiçik Sənaye Sahəsi (E) Blok 3. Bina No:10/17 Tire/İzmir
Telefon: 0-532-672-2671
 
Faks
E-poçt: tbd@turkiyebiologlardernegi.net
5. ALICI MƏLUMATI
Çatdırılmalı olan şəxs
Çatdırılma ünvanı
Telefon
Faks
E-poçt/istifadəçi adı
6. SİFARİŞ VERƏN ŞƏXS MƏLUMATI
Ad/Soyad/Tövbə
Ünvan
Telefon
Faks
E-poçt/istifadəçi adı
7. MÜQAVİLƏ MƏHSUL/MƏHSULLAR HAQQINDA MƏLUMAT
1. Malın/Məhsulun/Məhsulun/Xidmətin əsas xüsusiyyətləri (növ, miqdar, marka/model, rəng, nömrə) SATICInın internet saytında dərc olunur. Kampaniya satıcı tərəfindən təşkil olunarsa, kampaniya zamanı müvafiq məhsulun əsas xüsusiyyətlərini araşdıra bilərsiniz. Kampaniya tarixinə qədər etibarlıdır.
7.2. Saytda qeyd olunan və elan edilən qiymətlər satış qiymətləridir. Reklam edilən qiymətlər və vədlər yenilənənə və dəyişdirilənə qədər etibarlıdır. Müəyyən müddət üçün elan edilən qiymətlər göstərilən müddətin sonuna qədər etibarlıdır.
7.3. Bütün vergilər daxil olmaqla, müqavilənin predmeti olan mal və ya xidmətlərin satış qiyməti aşağıda göstərilmişdir.
Məhsulun təsviri KəmiyyətVahid QiymətAlt Cəmi
(ƏDV daxil)
Göndərmə məbləği
Ümumi :
Ödəniş metodu və planı
Çatdırılma ünvanı
Çatdırılmalı olan şəxs
Faktura ünvanı
Sifariş tarixi
Çatdırılma tarixi
Çatdırılma üsulu
7.4.
  Məhsulun çatdırılma dəyəri olan çatdırılma haqqı ALICI tərəfindən ödəniləcəkdir.
8. QİYMƏT HAQQINDA MƏLUMAT
Ad/Soyad/Tövbə
Ünvan
Telefon
Faks
E-poçt/istifadəçi adı
Faktura çatdırılması: Faktura sifarişinin çatdırılması zamanı, sifarişlə birlikdə faktura ünvanına
 
Çatdırılacaq.

Məsafəli satış müqaviləsi

İşıqlandırma mətni

“Fərdi Məlumatların Mühafizəsi Qanunu”nun Aydınlaşdırma Mətni

06.01.2022

Türkiyə Bioloqlar Dərnəyi olaraq sizdən, dəyərli izləyicilərimizdən, abunəçilərimizdən, iştirakçılarımızdan və maraqlı tərəflərdən əldə etdiyimiz şəxsi məlumatların Türkiyə Bioloqlar Dərnəyi tərəfindən Məlumat Nəzarətçisi olaraq, “Məlumatların Qorunması haqqında” Qanuna uyğun olaraq işlənə biləcəyi ölçüdə. Məxfilik məsələləri nəzərə alınmaqla 6698 saylı Şəxsi Məlumatlar aşağıda izah edilir.

 

Təriflər

Bu işıqlandırma mətnində;

Şəxsi məlumatlar: Müəyyən edilmiş və ya müəyyən edilə bilən fiziki şəxsə aid hər hansı məlumat,
Fərdi Məlumatların Qorunması Haqqında Qanun (“KVKK”): 7 aprel 2016-cı il tarixdə Rəsmi Qəzetdə dərc edilmiş 6698 saylı Fərdi Məlumatların Qorunması haqqında Qanun,

Türkiyə Bioloqlar Dərnəyi: (ASTÖY) Atatürk Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilatları Şəhərciyində (Koşukavak Mah. 4169/2 Sk. No:5 PK:6 Bornova/İZMİR) məskunlaşan müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq yaradılmışdır.

Məlumat Sahibi: Türkiyə Bioloqlar Dərnəyinin internet saytı (www.odtumd.org.tr) vasitəsilə öz adından və ya əlaqəli olduğu təşkilatın adından fəaliyyət üçün formaları dolduran istifadəçi,

Məlumat Prosessoru: Məlumat nəzarətçisi tərəfindən verilən səlahiyyət əsasında məlumat nəzarətçisi adından Fərdi Məlumatları emal edən fiziki və ya hüquqi şəxs,

Məlumat Sorumlusu: Türkiyə Bioloqlar Dərnəyi

Ərizəçi: Türkiyə Bioloqlar Dərnəyi tərəfindən həyata keçirilən layihələrin iştirakçılarına istinad edir.

Məlumat Nəzarətçisi 
KVKK-ya uyğun olaraq ünvan sahibi, üzv, donor, stajçı, təchizatçı, ziyarətçi, qrant alan, təlim alan, dəstəklənən, proqram tərəfdaşı və/və ya birlik işçisi/menecer kimi paylaşdığınız şəxsi məlumatlarınız; Məlumat nəzarətçisi olaraq təyin olunan Türkiyə Bioloqlar Dərnəyinin hüquqi şəxs tərəfindən aşağıda göstərilən əhatə dairəsində qiymətləndiriləcəkdir.

Şəxsi məlumatların emalının məqsədi 
KVKK-nın 4, 5 və 6-cı maddələrinə uyğun olaraq şəxsi məlumatlarınız;

 • Qanuna və dürüstlük qaydalarına uyğun olaraq, lazım gəldikdə dəqiq və aktual

 • Xüsusi, açıq və qanuni məqsədlər üçün

 • Onların işlənməsi, məhdudlaşdırılması və məhdudlaşdırılması məqsədi ilə əlaqədar

 • Müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə və ya emal olunduğu məqsəd üçün saxlanılmalıdır.

 

Şəxsi məlumatların toplanması metodu və hüquqi səbəb 

Türkiyə Bioloqlar Dərnəyi, şəxsi məlumatlarınızı,

 • Təhsil Ərizə və Qeydiyyat Formaları

 • Seminar, İclas Ərizə və Qeydiyyat Formaları

 • Türkiyə Bioloqlar Dərnəyi Üzv Qeydiyyat Formaları

 • Türkiyə Bioloqlar Dərnəyi Dəstək Müraciət Formaları

 • Türk Bioloqlar Dərnəyinin Veb Saytları Əlaqə Formaları

 • Türkiyə Bioloqlar Dərnəyi  Veb sayt kukiləri

 • Türkiyə Bioloqlar Dərnəyi  Vebsaytlar Elektron Bülleten Qeydiyyat Formaları

 • Türkiyə Bioloqlar Dərnəyi  İdarəetmə İnformasiya Sisteminin Qeydiyyat Formaları

 • İş müraciət formaları

 • Təcrübə üçün müraciət formaları

 • Türkiyə Bioloqlar Dərnəyi  Şirkət tərəfindən təlim və görüşlər üçün istifadə olunan onlayn proqramlarda iştirak üçün ərizə və formalar

 • Onlayn görüş, konfrans və təlim üçün istifadə olunan üçüncü tərəf xidmətləri (Zoom, GoToWebinar, Google Meet və s.)

 • Bənzər məqsədlər üçün digər formalar

kimi kanallar vasitəsilə Şəxsi məlumatlar Ad-soyad, TCKN, pasport nömrəsi kimi şəxsiyyət məlumatları, e-poçt ünvanı, telefon nömrəsi, sosial media hesabları, təmsil etdiyi QHT-lər, məzun olduğu məktəblər, alınan sertifikatlar, xarici dil kimi təhsil məlumatları, peşə məlumatları kimi şəxsiyyət məlumatları iş təcrübəsi, bank hesabının nömrəsi kimi maliyyə məlumatları, vebsayt və məlumat idarəetmə sistemində saxlanılan digər məlumatlar. Məlumat Sahibi bu şəxsi məlumatları öz təşəbbüsü ilə verir. Türkiyə Bioloqlar Dərnəyinin fəaliyyətlərində istifadə edilən bu məlumatlar, KVKK-nın 5 və 6-cı maddələrində göstərilən fərdi məlumatların işlənməsi şərtləri və məqsədləri çərçivəsində bu Aydınlaşdırma Mətnində göstərilən məqsədlər üçün işlənə və/və ya ötürülə bilər. , KVKK-nın nəzərdə tutduğu əsas prinsiplərə uyğun olaraq.

Kuki Siyasəti

Türkiyə Bioloqlar Dərnəyinə aid bir internet səhifəsi və ya Məlumat İdarəetmə Sistemi ziyarət edildikdə və ya Türkiyə Bioloqlar Dərnəyinə aid mobil tətbiqdən istifadə edildikdə, kiçik məlumatlar olan mətnlər internet brauzerləri tərəfindən kompüter, mobil telefon və ya planşetlərdə cookie faylları ilə saxlanılır. avtomatik aktivləşdirilir. Bunun məqsədi rəqəmsal mediada istifadəçilərin təcrübəsinə əsaslanaraq bu mediada təklif olunan xidməti və/yaxud təqdimat üsulunu təkmilləşdirməkdir.
Kuki Siyasətimizin tam mətni üçün www.turkiyebiologlardernegi.net və ulaekolojitarim.com vebsaytımıza daxil olun.

Qeydlərin saxlanma müddəti

Şəxsi məlumatlar məlumatların toplanması fəaliyyətinin həyata keçirildiyi layihənin müqaviləsində nəzərdə tutulmuş saxlama müddəti və ya müvafiq milli və beynəlxalq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş maksimum müddət və istənilən halda hüquqi məhdudiyyət müddəti üçün saxlanılacaqdır. .

Şəxsi Məlumat Sahibinin Hüquqları 

KVKK-nın 11-ci maddəsinə uyğun olaraq hər kəs məlumat nəzarətçisinə müraciət edə bilər;
a) Şəxsi məlumatlarının emal edilib-edilmədiyini öyrənmək,
b) Şəxsi məlumatlar emal edildikdə, bu barədə məlumat tələb etmək;
c) Fərdi məlumatların işlənməsinin məqsədini və onların təyinatına uyğun istifadə edilib-edilmədiyini öyrənmək;
ç) ölkədə və ya xaricdə şəxsi məlumatların ötürüldüyü üçüncü şəxsləri bilmək,
d) natamam və ya düzgün işlənilmədiyi halda fərdi məlumatların düzəldilməsini tələb etmək;
e) KVKK-nın 7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş başlanğıclar çərçivəsində şəxsi məlumatların silinməsini və ya məhv edilməsini tələb etmək,
f) (d) və (e) yarımbəndlərinə uyğun olaraq həyata keçirilən əməliyyatlar şəxsi məlumatların ötürüldüyü üçüncü şəxslərə aiddir.
sorğu bildirişi,
g) işlənmiş məlumatları müstəsna olaraq avtomatlaşdırılmış sistemlər vasitəsilə təhlil edərək şəxsin özünə qarşı nəticənin yaranmasına etiraz edərək,
ğ) şəxsi məlumatların qanunsuz işlənilməsi nəticəsində itkin düşdüyü təqdirdə dəymiş zərərin ödənilməsini tələb etmək;
hüquqları var.

Məlumat sahibinin şəxsi məlumatları ilə bağlı hər hansı sualları və rəyləri üçün  tbd@turkiyebiologlardernegi.net  Məlumat nəzarətçisi ünvanda Türkiyə Bioloqlar Dərnəyinə müraciət edə bilər. Yenə də arzu olunarsa  tbd@turkiyebiologlardernegi.net  Siz ünvanı bildirməklə şəxsi məlumatların verilənlər bazasından silinməsini tələb edə bilərsiniz.

Bundan əlavə, natamam və ya səhv emal edilmiş şəxsi məlumatları düzəltmək və ya işlənmiş şəxsi məlumatlarda hər hansı dəyişiklik olduqda bu məlumatları yeniləmək.  tbd@turkiyebiologlardernegi.net  Ünvan üzrə Məlumat Nəzarətçisinə müraciət edə bilərsiniz.

Hakkımızda
Teslimat
Üyelik Sözeşmsi
Mesafeli Satış
Aydınlatma

Məxfilik və Kuki Siyasəti

Çerez

06.01.2022

Rəqəmsal mediada istifadəçilərin təcrübəsinə əsaslanaraq, bu mediada təklif olunan xidməti və/və ya təqdimat tərzini təkmilləşdirmək üçün Türkiyə Bioloqlar Dərnəyi tərəfindən idarə olunan internet saytlarını ziyarət edərkən, kuki adlanan kiçik məlumat faylları cihazınızda yerləşdirilir.

Kuki nədir?

Kuki, sayta daxil olduğunuz zaman vebsaytın kompüterinizdə və ya mobil cihazınızda saxladığı kiçik mətn faylıdır.

Birinci tərəf kukiləri ziyarət etdiyiniz vebsayt tərəfindən təyin edilmiş kukilərdir. Yalnız həmin sayt onları oxuya bilər. Bundan əlavə, vebsayt potensial olaraq üçüncü tərəf kukiləri kimi tanınan öz kukilərini təyin edən xarici xidmətlərdən istifadə edə bilər.

Davamlı kukilər kompüterinizdə saxlanılan və brauzerdən çıxdığınız zaman avtomatik olaraq silinməyən kukilərdir.

TÜRKİYƏ BİOLOQLAR DERNEĞİ tərəfindən idarə olunan internet saytlarını hər dəfə ziyarət etdiyiniz zaman kukiləri qəbul etməli olacaqsınız.
Kukilər saytlarımızda baxış təcrübəsi haqqında anonim statistika yaratmaq üçün istifadə olunur. Saytımızda istifadə etdiyimiz kukilərdən istifadəni dayandıra, onların növlərini və ya funksiyalarını dəyişdirə və ya saytımıza yeni kukilər əlavə edə bilərik. Buna görə də, biz bu aydınlaşdırma mətninin müddəalarını dəyişdirmək hüququnu özümüzdə saxlayırıq. Mövcud işıqlandırma mətnində edilən hər hansı dəyişiklik saytda və ya hər hansı ictimai mediada dərc edildikdən sonra qüvvəyə minəcək. Son yeniləmə tarixini mətnin əvvəlində tapa bilərsiniz.

Kukiləri necə yığırıq?
Məlumat brauzerlərə daxil olduğunuz cihazlarınız vasitəsilə toplanır. Bu toplanmış məlumat cihaza xasdır. O, istənilən vaxt istifadəçi tərəfindən silinə və məlumatlara giriş bağlana bilər.

Məxfilik siyasətimiz
Məxfiliyiniz bizim üçün vacibdir, məxfiliyiniz və təhlükəsizlik hüquqlarınız bizim əsas prinsipimizdir.
Bu kontekstdə fərdi məlumatların qorunmasına dair izahat mətnimiz https://www.turkiyebiologlardernegi.net
  ünvanından daxil ola bilərsiniz.

Kukilərdən necə istifadə edirik?
Türkiyə Bioloqlar Dərnəyi tərəfindən idarə olunan internet saytları əsasən birinci tərəf kukilərindən istifadə edir. Bunlar hər hansı bir xarici təşkilat tərəfindən deyil, Türkiyə Bioloqlar Dərnəyi tərəfindən qurulan və idarə olunan kukilərdir və vebsaytlarımızı işlək saxlamaq və analitik məlumat toplamaq (istifadəçi davranışı haqqında) üçün nəzərdə tutulub.

Bununla belə, bəzi səhifələrimizə baxmaq üçün siz xarici təşkilatlardan kukiləri qəbul etməlisiniz.

 1. Ziyarətçi seçimləri
  Bunlar bizim tərəfimizdən təyin edilir və yalnız biz oxuya bilərik. Veb saytımız aşağıdakı məlumatları xatırlayır:
  Daxil olmaqla daxil edilən vebsaytlarda və ya məlumat idarəetmə sistemlərində müxtəlif səhifələrə daxil olarkən parolların yenidən daxil edilməsinə ehtiyac yoxdur.

Əgər siz artıq sorğumuza cavab vermisinizsə (sayt məzmununun nə qədər faydalı olduğu haqqında) – beləliklə, siz daha sorğu qəbul etməyəcəksiniz.

 1. Əməliyyat kukiləri

Bunlar veb saytımıza daxil olan istifadəçilərə öz seçimlərini yadda saxlamağa imkan verən kukilərdir. Məsələn, bu, ziyarətçinin dil üstünlüklərini və ya mətn şrift ölçüsü seçimini yadda saxlamağa imkan verir. Bu cür kukilərdən istifadəyə icazə verməmək sizin üçün xüsusi funksiyadan istifadə etməməyə və onun seçimlərinizi yadda saxlamasına mane ola bilər.

Üçüncü tərəf kukiləri

Bəzi səhifələrimiz YouTube, Facebook və Twitter kimi xarici provayderlərin məzmununu göstərir.

Bu üçüncü tərəf məzmununa baxmaq üçün əvvəlcə onların xüsusi şərtləri ilə razılaşmalısınız. Bura bizim nəzarətimizdə olmayan kuki siyasətləri daxildir.

Bununla belə, bu məzmuna baxmırsınızsa, cihazınızda üçüncü tərəf kukiləri quraşdırılmayacaq.

Türkiyə Bioloqlar Dərnəyinin internet saytlarında üçüncü tərəf təminatçıları
YouTube
Google Xəritələr
twitter
Facebook
Google
LinkedIn

Bu üçüncü tərəf xidmətləri Türkiyə Bioloqlar Dərnəyinin nəzarəti xaricindədir. Provayderlər istənilən vaxt xidmət şərtlərini, kukilərin məqsədini və istifadəsini və s. dəyişdirə bilər. dəyişə bilərlər.

Kukiləri necə idarə edə bilərsiniz?

Brauzerinizin baxış tarixçəsini silməklə cihazınızda olan bütün kukiləri silə bilərsiniz. Bu, ziyarət etdiyiniz bütün vebsaytlardan bütün kukiləri siləcək.

Qeyd edək ki, siz həmçinin bəzi saxlanmış məlumatları (məsələn, saxlanmış giriş məlumatı, sayt seçimləri) itirə bilərsiniz.

Sayta aid kukilər üzərində daha ətraflı nəzarət üçün siz seçdiyiniz brauzerin məxfilik və kuki parametrlərinə nəzarət edə bilərsiniz.

Məsələn,
Siz onu "Google Chrome -> Parametrlər -> Qabaqcıl -> Məxfilik və Təhlükəsizlik -> Sayt Parametrləri -> Kukilər və Sayt Məlumatları -> Saytlara kuki məlumatlarını saxlamağa və oxumağa icazə verin" ilə idarə edə bilərsiniz.

Siz onu "Internet Explorer -> Parametrlər -> İnternet Seçimləri -> Məxfilik -> Qabaqcıl parametrlər" menyusundan idarə edə bilərsiniz.

Əksər İnternet brauzerləri sizə imkan verir:

 • Saxlanmış kukilərə baxın və silin

 • Üçüncü tərəf kukilərinin bloklanması

 • Müəyyən saytlardan kukilərin bloklanması

 • Bütün kukiləri bloklayın

 • İnternet Explorer-i bağladığınız zaman bütün kukilərin silinməsi

Brauzerinizi kukilərin yerləşdirilməsinin qarşısını almağa təyin etsəniz, hər dəfə səhifəyə daxil olanda bəzi üstünlükləri dəyişə bilərsiniz.​​ Onu əl ilə təyin etməli ola bilərsiniz.

Kukilər haqqında ətraflı məlumat üçün  aboutcookies.org  ziyarət edə bilərsiniz

Razılıq Bəyannaməsi

Mənə məlumat verilib ki, 6698 saylı lazımi işıqlandırma mənə verilib  “Fərdi məlumatların mühafizəsi haqqında” qanuna uyğun olaraq fərdi məlumatların emalı və mühafizəsi ilə bağlı aydınlaşdırma mətni  Mən oxumuşam və anladığımı, şəxsi məlumatlarımı öz istəyimlə heç bir təsir etmədən TÜRKİYƏ BİOLOQLAR Dərnəyinə verdiyimi, burada qeyd olunan şəxsi məlumatlarımın TÜRKİYƏ BİOLOQLAR Dərnəyi və fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən işlənəcəyini başa düşürəm. Aydınlaşdırma Mətnində qeyd olunan, Avropa Komissiyası və Mərkəzi Maliyyə və Müqavilə Bölməsi.

Qeyd: 6698 saylı “Fərdi Məlumatların Mühafizəsi haqqında” Qanuna uyğun olaraq Fərdi Məlumatların Emalı və Mühafizəsi üzrə Aydınlaşdırma Mətni ilə tanış olmaq üçün klikləyin.

Rıza
bottom of page